6
Nov
Transport Toksor
Shega Trans Kosova ofron: Transport Mallrash Transport mallrash në rrugë tokësore në cdo destinacion brenda vëndit, Rajonit dhe Europës. Transporte të veqanta Transport për mallra me përmasa të vecanta dhe peshë deri në...
6
Nov
Transport Detar
Shega Trans Kosova ofron: Transport Detar i Kontenjerëve Transport detar i kontenierëve nga Durrësi në çdo port tjetër të botës dhe anasjelltas. Transport Toksor i Kontenjerëve Me më tepërse 150 koka tërheqëse, bëjmë...
6
Nov
Logjistikë dhe Asistencë
Shega Trans Kosova ofron: Asistencë Doganore Shërbim dhe asistencë në çdo port të Italisë, si dhe në çdo zyrë doganore në Evropë dhe Turqi. Logjistikë Me një flotë të madhe, ku kemi në...