Shega Trans Kosova ofron:

  • Transport Mallrash
      Transport mallrash në rrugë tokësore në cdo destinacion brenda vëndit, Rajonit dhe Europës.
  • Transporte të veqanta
      Transport për mallra me përmasa të vecanta dhe peshë deri në 200 ton në Rajon dhe Europë.