Shega Trans Kosova ofron:

  • Transport Detar i Kontenjerëve
      Transport detar i kontenierëve nga Durrësi në çdo port tjetër të botës dhe anasjelltas.
  • Transport Toksor i Kontenjerëve
      Me më tepërse 150 koka tërheqëse, bëjmë transportin e kontenjerëve kudo në Rajon dhe Europë.