Shega Trans Kosova ofron:

  • Asistencë Doganore
      Shërbim dhe asistencë në çdo port të Italisë, si dhe në çdo zyrë doganore në Evropë dhe Turqi.
  • Logjistikë
      Me një flotë të madhe, ku kemi në dispozicion kamionë, aeroplan, helikopter dhe traget, si dhe me mbi 350 punëtorë, Shega Trans Kosova, pjesë e Shega Trans SHA, ofron të gjitha shërbimet e transportit.